Wat is motor lease?

Om uit te leggen wat motor lease is gaan we eerst bekijken welke soorten van lease er bestaan. De meest voorkomende leasesoorten zijn operational lease en financial lease. Operational lease is weer onder te verdelen in netto operational lease en full operational lease.  

Operational Lease

Operational Lease is een vorm van huur. De ondernemer “huurt” een object voor een vast bedrag per maand van de leasemaatschappij en mag daarvoor het object gebruiken. Bij operational lease staat het object op de balans van de leasemaatschappij. In een operational leaseovereenkomst wordt een kilometrage afgesproken dat met het object gereden mag worden. Wordt er meer gereden dan zal de lessee (klant) de meer gereden kilometers moeten afrekenen tegen een van te voren vast gestelde kilometerprijs. Operational lease komt het meest voor bij auto’s. Dit wordt vooral gedaan door grote bedrijven die ook grote wagenparken hebben. De leasemaatschappij beheert die wagenparken. Operational lease wordt vaak uitgebreid met componenten. De volgende componenten komen voor in een Full operational leaseovereenkomst:

  • Financiering
  • Afschrijving
  • Rente
  • Reparatie
  • Onderhoud
  • Banden (optioneel winterbanden)
  • Vervangend vervoer
  • Hulpdienst
  • WA+CASCO verzekering (incl. ongevallen inzittenden verzekering)
  • Houderschapsbelasting

Netto operational lease is een soberder product. Bij deze overeenkomst zijn enkel de componenten financiering, afschrijving en rente opgenomen. Bij operational lease loopt de lessee geen restwaarderisico. Dit risico is namelijk voor de leasemaatschappij. Als het object aan het eind van de leaseovereenkomst meer opbrengt zal de winst ook naar de leasemaatschappij gaan. Operational lease komt bij motoren bijna niet voor. De meest gangbare vorm van motor lease is financial lease.

 

 

Financial Lease

Financial lease is de meest gangbare vorm voor motor lease. Bij financial lease wordt enkel de motor gefinancierd voor een van te voren vast gestelde termijn. De looptijden liggen tussen de 12 en 60 maanden. Dit is naar de wens van de lessee af te sluiten. Hoe langer de looptijd hoe lager de maandtermijn. Een groot voordeel van financial lease is dat er geen kilometerbeperking is. Je kan zoveel kilometers rijden als je wil. Bij financial lease komt de motor op de balans van de lessee te staan. Hierdoor kan de lessee gebruik maken van de fiscale voordelen zoals btw-aftrek en investeringsaftrek.

Meer over financial lease lees je hier.

Over de voordelen van financial lease kan je hier meer lezen.

Bel mij terug