Vraag van een klant: Als startende IB-ondernemer wil ik een motor gaan kopen, op de zaak. Een auto kan altijd nog, ik vind een motor veel leuker. Hoe pakt dat fiscaal uit? Ik weet dat er voor motoren geen forfaitaire bijtelling voor het privégebruik hoeft plaats te vinden. Maar hoe moet ik dan wel rekening houden met dat privégebruik? En hoe gaat het met de BTW op de aanschaf en het zakelijk en privégebruik?

Antwoord: Motor van de zaak

De fiscale behandeling van een motor van de zaak pakt op een groot aantal punten anders uit dan bij een auto van de zaak. De fiscaliteit van auto’s wordt al weer enkele jaren gedicteerd door de CO²-uitstoot van de auto, bij motoren speelt dat geen enkele rol. Zo is het BPM-tarief voor motoren uitsluitend gebaseerd op de cataloguswaarde, de luchtvervuiling door CO²- uitstoot is hierbij niet van belang. Als startende IB-ondernemer kunt u de aanschafkosten van uw motor desgewenst willekeurig afschrijven: de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers geldt niet voor auto’s maar wél voor een motor. Dat geldt ook voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: personenauto’s zijn uitgesloten, motoren niet.

Kosten

Als IB-ondernemer kunt u in eerste instantie alle kosten van het bezit en het gebruik van de motor – zoals de afschrijving, brandstof, onderhoud en verzekering – ten laste van uw winst uit onderneming brengen. Op die kostenaftrek moet u vervolgens een correctie aanbrengen voor de kosten van privé ritten. Woon-werkverkeer geldt hierbij – net als bij auto’s – als zakelijk gebruik. Die correctie op de kostenaftrek kan naar rato van de verreden privé kilometers ten opzichte van het totaal aantal verreden kilometers in een jaar. Daarbij is een kilometeradministratie wenselijk, maar niet noodzakelijk. U moet als ondernemer aannemelijk maken in welke mate de kosten van de motor als bedrijfskosten kunnen worden aangemerkt. Ook hier is een duidelijk verschil met de regeling voor personenauto’s. Bij auto’s geldt een forfaitaire bijtelling voor privégebruik, afhankelijk van de CO²-uitstoot van de auto. Die regeling kent een marge van 500 kilometers voor privégebruik: als de ondernemer of werknemer de auto voor niet meer dan 500 kilometers voor privé doeleinden gebruikt, blijft een bijtelling achterwege. Bij motoren moet er direct vanaf de eerste kilometer voor privé een winstcorrectie worden doorgevoerd.

BTW-aftrek

Voor de BTW geldt voor motoren eenzelfde regeling als voor personenauto’s. U kunt als BTW-belaste ondernemer in eerste instantie alle BTW op de kosten van de motor als voorbelasting in aftrek brengen. Het gebruik van de motor voor privé wordt beschouwd als een belastbare dienst. U moet daarover BTW afdragen, en wel over het bedrag van ‘voor het verrichten van die dienst gemaakte uitgaven’. Tot die ‘gemaakte uitgaven’ voor de privé ritten behoren de toerekenbare exploitatiekosten, maar ook (een evenredig gedeelte van) de afschrijving op de motor: in het jaar waarin u de motor koopt en in de daaropvolgende vier jaren steeds per jaar 20% van de aanschafkosten. Voor de BTW-correctie geldt het woon-werkverkeer – net als bij personenauto’s – als privégebruik. Ik wens u veel plezier op uw motor van de zaak.

Financial Lease

Het is natuurlijk ook mogelijk als ondernemer om een motor middels Financial Lease te verkrijgen. Klik <<hier>> om daar meer over te lezen.